تبلیغات
انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه - چک لیست سقف تیرچه بلوک

انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه

دقیق و اقتصادی

چک لیست سقف تیرچه بلوک

کنترل‌ هایی که یک مهندس ناظر بایستی  قبل از بتن‌ ریزی سقف تیرچه‌ بلوک انجام دهد…

✅ کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه
✅ کنترل فاصله آرماتورهای طولی از یکدیگر
✅ کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت های تیر
✅ کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه حداکثر ۶ سانتیمتر است)
✅ کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک
✅ کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و . . . در قالب ها
✅ کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه
✅ کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی)
✅ کنترل فاصله بینابینی شمع های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر ۸۰ سانتیمتر)
✅ کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی
✅ کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی
✅ کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر
✅ کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)
✅ اجرا کردن خاموت های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون (مهم)
موضوع: نظام مهندسی، سقف و انواع آن،
برچسب ها: آرماتورهای، ادکا، بتن‌ریزی، سقف تیرچه‌بلوک،

[ پنجشنبه 9 آذر 1396 ] [ 12:16 ب.ظ ] [ گروه مهندسی شریف ]

[ نظرات() ]