تبلیغات
انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه - اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن و ورق سرتاسری روی بال

انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه

دقیق و اقتصادی

اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن و ورق سرتاسری روی بال

اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن
 ابتدا دو تیر اهن را در کنار یکدیگر و بر روی سطح صاف (شاسی) به هم می چسبانند؛ سپس دو سر و وسط ستون را جوش می دهند و ستون را بر می گردانندو مانند قبل جوشکاری می کنند. همین کار را در سوی دیگر ستون انجام می دهند و به ترتیب جوش کاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیاز ستون تامین گردد. این شیوه جوش کاری برای جلوگیری از پیچش ستون در اثر حرارت زیاد در حین جوش کاری ممتد می باشد.

• حد اکثر فاصله بین طول های جوش در طول ستون به صورت غیر ممتد نباید از ۳۰ سانتی متر تجاوز کند. (در عمل برای انجام جوش منقطع، یک الکترود اب شده و نوار جوشی در حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر ایجاد می نماید. فاصله دو قطعه جوش به اندازه یک الکترود یعنی حدود ۳۰ سانتیمتر منظور می شود.
• طول جوش ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر با بزرگترین عرض طول موثر و هر قطعه از جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش یا ۴۰ میلیمتر کمتر باشد.
• تماس میان بدنه ی دو پروفیل نباید از یک شکاف ۱٫۵ میلی متری تجاوز کند. اگر این شکاف (بادخور) از ۱٫۵ میلیمتر بیشتر، اما از ۶ میلیمتر کمتر باشد و بررسی های فنی نیز نشان دهد که مساحت کافی برای تماس وجود ندارد، در ان صورت، این بادخور باید با مصالح پر کننده ی مناسب شامل تیغه های فولادی با ضخامت ثابت پر شود.

ساخت ستون دوبل با یک ورق سرتاسری روی بال :

در مقاطع مرکبی که ورق اتصال بر روی دو نیمرخ متصل می شود تا

مقطع مرکب تشکیل بدهد، فاصله جوش های منقطع (غیر ممتد) که ورق را به نیم رخ ها متصل می کنند، نباید از ۳۰ سانتی متر بیش تر شود. حداکثر فاصله فوق الذکر در مورد فولاد معمولی ۲۲tt می باشد. ( ضخامت ورق = t )

(۱۰-۲-۲-۲-۲-الف) گفته شده که برای فشرده بودن مقطع بال ها به طور سرتاسری و پیوسته به جان یا جان ها متصل باشند. که جوش منقطع این بند را اقناع نمی نماید چون “به طور سراسری اجزا را متصل نمی کند”
موضوع: اتصالات، مباحث مقررات ملی و آیین نامه های داخلی و خارجی، سازه های فلزی،
برچسب ها: اتصالات، وبله کردن، ورق سرتاسری روی بال، سازه فلزی،

[ دوشنبه 16 اسفند 1395 ] [ 12:00 ب.ظ ] [ مترور شریف ]

[ نظرات() ]