تبلیغات
انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه - مرحله ساختمانی شروع به ساخت

انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه

دقیق و اقتصادی

مرحله ساختمانی شروع به ساخت

اقدامات قبل از شروع بكار
با اطلاع و همكاری موسسات ذیربط جریان آب، برق، گاز و سرویسهای مشابه قطع یا در صورت لزوم سالم سازی ، محدود و نگهداری شود ، به طوری كه راه های دسترسی به آنها و شیر آتش نشانی محفوظ بماند.

اقدامات لازم ، برای محافظت از پیاده روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب، انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود نمودن آنها با كسب اجازه از مراجع ذیربط و با رعایت موارد زیر اقدام لازم به عمل آید.

الف – نصب تابلوها و علایم هشداردهنده ، كه قابل رویت باشند ،ضروری است.

ب –   حوادثی برای عابران ، خودروها ، تاسیسات عمومی ، ساختمان ها ، ابنیه و درختان مجاور به وجود نیاورد.

ج –   شب ها نیز باید به وسیله علائم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند.

د – در مواردی كه نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد ، باید مراقبت كافی به منظور جلوگیری ازلغزش ، فروریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید.
موضوع: آموزش ساختمان، ایمنی و بهداشت (HSE)،
برچسب ها: شروع به ساخت، تخریب، ایمنی،

[ دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ] [ 08:32 ق.ظ ] [ مترور شریف ]

[ نظرات() ]