تبلیغات
انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه - بتن ریزی در زیر آب

انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه

دقیق و اقتصادی

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب، در ساختمانهای دریایی و آبی به کار می رود و لازمه آن  استفاده از روشهای ویژه برای جلوگیری از خطر آب شستگی است. اقدام اول استفاده از فرمول مخصوص برای ترکیب بتن است، تا بتن همگنی خود را به هنگام فرو رفتن در آب حفظ کند.


روشهای مورد استفاده برای ریختن بتن:
برای بتن ریزی در زیر آب، چندین روش به کار برده می شود که تمام آنها حاصل یک اصل می باشند: به استثنای اولین بتنی که در زیر آب قرار داده می شود، بقیه باید طوری ریخته شوند که در تماس با آب واقع نشوند. بیشترین روش های مورد استفاده به شرح زیر می باشند:

- روش پشته پیشرو
این روش در جاهایی به کار می رود که عمق آب کم بوده و آب به حد کافی آرام باشد. روش این است که ابتدا مقداری بتن در آب، روی شیب ساحل، می ریزند، تا سطح بتن به بالای آب برسد، سپس بتن ریزی را روی آن ادامه می دهند. بتن جدید، مقداری را که اول ریخته شده به طرف آب می راند و این بتن است که در ادامه بتن ریزی در تماس با آب خواهد بود و بقیه محفوظ خواهد ماند.

-  روش بتن ریزی با لوله در داخل آب
این روش نتیجه بهتری دارد. طریقه عمل این است که لوله ای فلزی، به قطر 25 تا 45 سانتی متر، که به طور موقت پایین آن را بسته اند، در آب فرو برده می شود و از داخل آن بتن را به پایین می فرستند و موقعی که وزن بتن ریخته شده از رانش آب روی دهانه بیشتر می شود  بتن بیرون می ریزد و توده هایی به شکل حباب تشکیل می دهد که به تدریج که بتن اضافه می کنند، بزرگتر می شود.
لازم است که انتهای لوله در داخل بتن ریخته شده باقی بماند تا اثر آب فقط بر رویه حباب محدود گردد. این روش، به ویژه برای بتن ریزی پایه پلها  (تحت حفاظت سیرهای فلزی یا سد موقتی) و برای بتن ریزی شمع ها و دیوارهای جدا کننده به کار برده می شود .

مشخصات بتن ریخته شده در زیر آب
مشخصات بتن مورد استفاده در زیر آب را باید آزمایشگاه متخصص و با سابقه در این نوع کار تعیین کند و نکات زیر رعایت شود:
1- چون بتن را زیر آب نمی توان لرزش داد، لذا باید سفتی بین 14 تا 16 سانتی متر داشته باشد که با اضافه کردن موادی که حالت خمیری به بتن بدهد و یا آن را روان تر نماید می توان کارایی آن را تامین کرد.
2- مواد ریز کوچکتر از 80 میکرون (که ذرات سیمان هم جزو آن است) بیشتر از 400 کیلوگرم در متر مکعب بتن باشد، تا در مقابل آب شستگی بهتر مقاومت کند.
3- غالباً افزودنی های کاهنده مقدار آب به کار گرفته می شوند. 

موسساتی که بتن آماده به کار تهیه می کنند، در این موارد موادی از نوع کولوییدها به صورت گرد به بتن در حال مخلوط شدن اضافه می نمایند. این مواد با اجزای ریز بتن، پوششی را به وجود می آورند که در برابر شسته شدن مقاوم است.
موضوع: بتن ریزی،
برچسب ها: بتن ریزی در زیر آب، بتن ریزی،

[ دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ] [ 08:19 ق.ظ ] [ مترور شریف ]

[ نظرات() ]