تبلیغات
انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه - نحوه اجرای بازشو کوچک و بزرگ در سقف تیرچه بلوک

انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه

دقیق و اقتصادی

نحوه اجرای بازشو کوچک و بزرگ در سقف تیرچه بلوک

طبق صفحه 65 نشریه 543 (سال 90):

در صورتی که عرض سوراخ از فاصله بین دو تیرچه مجاور کوچکتر باشد، کافی است که پیش از بتن ریزی دال بالایی، در محل سوراخ جعبه چوبی قرار داده  و دور آن بتن ریخته شود و پس از گرفتن بتن، قالب را خارج نمایند.
[تصویر:  1449654344.png]
چنانچه عرض سوراخ از فاصله بین دو تیرچه بیشتر باشد (مطابق شکل 3-19) تیرچه های مجاور آن را به صورت مضاعف اجرا كرده و لبه های بازشو را به وسیله تیرچه های كوتاهتر و آرماتور تقویتی می پوشانند.
سرانجام در صورتی كه مقطع مركب تیرچه های مضاعف برای تحمل بارگذاری مربوط ضعیف باشد، به وسیله تیرهای كمكی كه به تیرهای اصلی تكیه داشته باشند، محل بازشو مطابق (شکل 3-20) تعبیه می گردد.
[تصویر:  1486962382.png]
موضوع: آموزش ساختمان، بخش نامه ها و نشریه ها، سقف و انواع آن،
برچسب ها: تیرچه بلوک، بازشو،

[ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 ] [ 07:30 ق.ظ ] [ مترور شریف ]

[ نظرات() ]