تبلیغات
انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه - آزمایشات قشر زیر اساس یا ساب بیس

انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه

دقیق و اقتصادی

آزمایشات قشر زیر اساس یا ساب بیس

برای کنترل کیفیت مصالح و کارهای انجام شده بایستی از مصالح تهیه شده قبل و بعد از مصرف و نیز حین اجرای کار و متناسب با پیشرفت آنها آزمایشهای لازم به عمل آید. تعداد و نوع این آزمایشها به شرح زیر است:
الف: به ازای هر 50 متر از طول راه یک آزمایش تعیین وزن مخصوص محلی انجام می شود، و در صورتی که عرض راه زیاد باشد یک آزمایش برای هر 100 متر مکعب مصالح به عمل می آید. ضخامت لایه زیراساس در هر آزمایش اندازه گیری و گزارش می شود.

ب: آزمایش تراکم آزمایشگاهی به ازای هر 500 متر مکعب مصالح یک بار صورت می گیرد و در صورتی که جنس مصالح تغییر کند، آزمایش بیشتری به عمل می آید.

پ: از مصالحی که روی راه پخش م یشود از هر 1000 متر مکعب یکبار آزمایش دانه بندی، حد روانی و دامنه خمیری و ارزش ماسه ای انجام می شود.

ت: در صورتی که دستگاه نظارت لازم تشخیص دهد برای کنترل سی بی آر آزمایشگاهی مصالح زیراساس در فواصل 500 تا 1000 متر، و یا سایر آزمایشهای مورد نیاز اقدام می شود.

منبع: نشریه 101
موضوع: راهسازی،
برچسب ها: آزمایشات قشر زیر اساس یا ساب بیس، قشر زیر اساس، ساب بیس،

[ چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 ] [ 09:19 ق.ظ ] [ مترور شریف ]

[ نظرات() ]