تبلیغات
انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه - بتن پیش آکنده

انجام متره و برآورد ، طراحی و محاسبات سازه

دقیق و اقتصادی

بتن پیش آکنده

اگر پس از ریختن مصالح سنگی درشت دانه در قالب، ملات ماسه سیمان را بدان تزریق کنیم تا بتن حاصل شود،بتن پیش آکنده را خواهیم داشت که به آن به طور اختصار بتن PA گوییم. 

به این بتن:
Prepacked Con , Arbeton , Colrete , Natur Beton ,Injected Aggregate Con , Grouted Aggregate Con نیز می گویند.
ظاهرا اینکار ابتدا در سال 1937 برای تعمیر یک تونل در کالیفرنیا انجام شد. سالها این بتن فقط در صحنه تعمیر پل و تونل خودنمایی می کرد، اما پس از آزمایش های مختلف USBR آن را در بازسازی سر ریز سدHoover به کاربردند. و سپس در سال 1946 در تعمیرهای بالا دست سدی در کلرادو این شیوه بکار رفت و سریعا طی 10 روزتزریق ملات انجام شد در حالیکه دریاچه سد از آب پر بود. مهندسین ارتش آمریکا در سال 1951 نیز آن را به کارگرفتند و در سال 1954 و 1955 تقریبا بیش از 380000 متر مکعب از این بتن در ساخت 33 پایه پل بکار رفت. ازسال 1950 در ژاپن و سپس در استرالیا و کشورهای دیگر این شیوه بتن ریزی و تعمیر به وفور به کار رفته است.
بتن پیش آکنده روشی است که اساسا برای مرمت و تعمیر سازه های بتنی ابداع شده است. برای بتن ریزی قطعات ویژه، نظیر برخی محفظه های پیل های هسته ای یا فضاهایی که ریختن، جا دادن و متراکم کردن بتن تازه در آنها به سادگی میسر نیست و بتن های سنگین، سازه های مستغرق، بندهای موقت، سپرهای حفاظتی بیولوژیک با چگالی بسیار زیاد از بتن پیش آکنده استفاده می شود. این بتن ریزی نیاز به تجربه خاصی نسبت به بتن معمولی دارد. بهتراست مصالح سنگی را قبل از اضافه نمودن ملات به طور کامل خیس و اشباع نمود. در این نوع بتن نیازی به ویبره و لرزاندن درونی نیست، ولی گاهی استفاده از لرزاننده بیرونی در سطح بالای ملات در بهبود کیفیت سطح نهایی موثر است. به علت مصرف کم سیمان و اتکای مستقیم سنگدانه های درشت به یکدیگر، جمع شدگی این نوع بتن در
مقایسه با بتن معمولی کمتر است. در این روش سنگ دانه های بزرگتر در درون قالب یا در درون فضای مورد نظر چیده شده یا با وسایلی مناسب به نحوی مشخص ریخته، توزیع و متراکم می شوند. سپس ملات ماسه سیمان، که معمولا حاوی مواد روان کننده و منبسط شونده است، به صورت دوغاب توسط لوله های تزریق از پایین ترین نقطه قالب به درون مصالح سنگی تزریق می شود. پمپاژ دوغاب باید با سرعت یکنواخت و به آرامی تحت فشاری بین 5 تا 8 اتمسفر بدون قطع شدگی انجام گیرد.
موضوع: آموزش ساختمان، روشهای اجرا و مصالح نوین عمرانی، بتن ریزی، مصالح،
برچسب ها: بتن پیش آکنده، PA،

[ دوشنبه 23 فروردین 1395 ] [ 08:31 ق.ظ ] [ مترور شریف ]

[ نظرات() ]